மூப்பர்

மூப்பர்

World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

300.00

எங்கள் மக்களை போராட பழக்கவில்லை, உயிரைவிட பழக்கி இருக்கிறோம். எங்கள் மக்களுக்கு, மானத்திற்கு விலை உண்டு, உயிருக்கு விலை இல்லை. மானத்திற்காக உயிரை விடுவார்கள். என்னை அழித்தாலும் நீங்கள் எம் தாய்களை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது.

SKU: மூப்பர் Category:
Product ID: 2659

Description

எங்கள் மக்களை போராட பழக்கவில்லை, உயிரைவிட பழக்கி இருக்கிறோம். எங்கள் மக்களுக்கு, மானத்திற்கு விலை உண்டு, உயிருக்கு விலை இல்லை. மானத்திற்காக உயிரை விடுவார்கள். என்னை அழித்தாலும் நீங்கள் எம் தாய்களை ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மூப்பர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018