முதல் மூன்று நிமிடங்கள் – ஸ்டீவன் வெய்ன்பெர்க் | தமிழில்: மா. சிவகுமார்

முதல் மூன்று நிமிடங்கள் – ஸ்டீவன் வெய்ன்பெர்க் | தமிழில்: மா. சிவகுமார்

#3 Best Sellerin அறிவியல்

330.00

Description

24 இயற்பியல் வல்லுனர்கள், அறிவியல் எழுத்தாளர்களை வெகு மக்களுக்கான அறிவியல் நூல்களில் ஆகச் சிறந்தது எதுவெனக் கேட்டபோது முதலிடத்தைப் பிடித்த நூல் ஸ்டீவன் வெய்ன்பெர்கின் முதல் மூன்று நிமிடங்கள்.

– பிரிக்ஸ் வேர்ல்ட்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முதல் மூன்று நிமிடங்கள் – ஸ்டீவன் வெய்ன்பெர்க் | தமிழில்: மா. சிவகுமார்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018