முகாமி

முகாமி

175.00

தமிழ்மணியின் கதைகள் பெரிதும் புறக்காட்சி ரூபமானவை. ஆகவே அணுக எளிதானவை. வாசிக்க சுவையானவை. உள்ளடக்கத்தில் சந்தேகமற்றவை. தெளிவாக, நேரடியாக வாசகரோடு பேசுபவை. பரவலாகக் கவனம் பெறாத, ஆனால் நடப்பில் உள்ள பிரச்சனைகளை இக்கதைகள் பேசுகின்றன.

In stock

SKU: 18258 Category: Tags: , , , , , , Product ID: 42398

Description

தமிழ்மணியின் கதைகள் பெரிதும் புறக்காட்சி ரூபமானவை. ஆகவே அணுக எளிதானவை. வாசிக்க சுவையானவை. உள்ளடக்கத்தில் சந்தேகமற்றவை. தெளிவாக, நேரடியாக வாசகரோடு பேசுபவை. பரவலாகக் கவனம் பெறாத, ஆனால் நடப்பில் உள்ள பிரச்சனைகளை இக்கதைகள் பேசுகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முகாமி”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018