நல்ல நாய்

நல்ல நாய்

35.00

நாய் நன்றியுள்ள ஒரு விலங்கு. அதன் குறும்புதனத்தையும் வேவுபார்க்கும் துள்ளிய அறிவும், பாசத்தைக்காட்டும் நல்ல நாயாகவும் இருக்கும்.

In stock

SKU: 0027267 Categories: ,
Product ID: 2316

Description

நாய் நன்றியுள்ள ஒரு விலங்கு. அதன் குறும்புதனத்தையும் வேவுபார்க்கும் துள்ளிய அறிவும், பாசத்தைக்காட்டும் நல்ல நாயாகவும் இருக்கும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நல்ல நாய்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *