நட்சத்திரக் கண்கள்

நட்சத்திரக் கண்கள்

80.00

கதைகள் என்ன செய்யும்? அம்மாவைப் போல ஆஅறுதல் சொல்லும். குழந்தைகளின் அழுகையை நிறுத்தும். கடல் அலைகளைப் படகாக்கி, கற்பனை உலகுக்குக் கூட்டிச் செல்லும், கண்ணுக்கு எதிரில் பேரதிசயங்கள் நிகழ்த்தும்.

In stock

Description

கதைகள் என்ன செய்யும்? அம்மாவைப் போல ஆஅறுதல் சொல்லும். குழந்தைகளின் அழுகையை நிறுத்தும். கடல் அலைகளைப் படகாக்கி, கற்பனை உலகுக்குக் கூட்டிச் செல்லும், கண்ணுக்கு எதிரில் பேரதிசயங்கள் நிகழ்த்தும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நட்சத்திரக் கண்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *