நீ கரடி என்று யார் சொன்னது?

நீ கரடி என்று யார் சொன்னது?

30.00

கடந்த நூற்றாண்டு முற்பகுதியைச் சேர்ந்த அமெரிக்க ஓவியர், எழுத்தாளர், திரைப்பட இயக்குநர். அவர் எழுதி, வரைந்த மூன்று குழந்தைப் புத்தகங்களில் முக்கியமானது இந்தப் புத்தகத்தின் ஆங்கில வடிவமான ‘The Bear That Wasn’t’.

In stock

SKU: 27962 Category:
Product ID: 2613

Description

கடந்த நூற்றாண்டு முற்பகுதியைச் சேர்ந்த அமெரிக்க ஓவியர், எழுத்தாளர், திரைப்பட இயக்குநர். அவர் எழுதி, வரைந்த மூன்று குழந்தைப் புத்தகங்களில் முக்கியமானது இந்தப் புத்தகத்தின் ஆங்கில வடிவமான ‘The Bear That Wasn’t’.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நீ கரடி என்று யார் சொன்னது?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *