நெஞ்சை ஈர்க்கும் வானவியல்

நெஞ்சை ஈர்க்கும் வானவியல்

270.00

இந்நூல் இயற்பியல் மற்றும் வானியல் தத்துவங்களை அலசி ஆராய்கிறது. பிரபஞ்சத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளத் துடிக்கும் அறிவியல் ஆர்வலர்கள் ஊன்றிப் படிக்க வேண்டிய விவரங்கள் ஏராளம் உண்டு. வானியலில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இதைப் படிக்கும் போது நாமும் ஏதாவது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும். படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் வானியலின் பிரமாண்டத்தை உணர முடியும். வானியல் மற்றும் இயற்பியலாளர்களின் கொள்கைகள் எவ்வாறு பரிணாமம் பெற்று வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கேற்ற அற்புதமான நூல்.

In stock

SKU: 27914 Category:
Product ID: 2531

Description

இந்நூல் இயற்பியல் மற்றும் வானியல் தத்துவங்களை அலசி ஆராய்கிறது. பிரபஞ்சத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளத் துடிக்கும் அறிவியல் ஆர்வலர்கள் ஊன்றிப் படிக்க வேண்டிய விவரங்கள் ஏராளம் உண்டு. வானியலில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இதைப் படிக்கும் போது நாமும் ஏதாவது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும். படிக்கும் ஒவ்வொருவரும் வானியலின் பிரமாண்டத்தை உணர முடியும். வானியல் மற்றும் இயற்பியலாளர்களின் கொள்கைகள் எவ்வாறு பரிணாமம் பெற்று வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கேற்ற அற்புதமான நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நெஞ்சை ஈர்க்கும் வானவியல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *