நேரிசை வெண்பா (இலக்கியக் களஞ்சியம்)

Sale!

நேரிசை வெண்பா (இலக்கியக் களஞ்சியம்)

#2 Best Sellerin கவிதை

115.00 80.00

புதுக்கவிதையின் வருகைக்கு முன் தமிழ்க் கவிதை வரலாறு, வடிவ அமைப்பில் யாப்பு அன்றி அணுவும் அசையாதது.

 

Description

தமிழ் யாப்பு வடிவங்களின் நேர்த்தி, நுட்பம், இசைப்பாங்கு முதலியன நம்மை மட்டுமின்றி அயன்மொழியறிஞர்களான வீரமாமுனிவர், போப், எம்.சி. லாங்டன் ஜார்ஜ் எல்.ஹார்ட், கமில் சுவலபில், உள்ரிகே நிக்கலஸ் முதலியோரையும் ஈர்த்துத் தமிழ் யாப்பியலில் தலைப்படத் தூண்டியுள்ளன

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நேரிசை வெண்பா (இலக்கியக் களஞ்சியம்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018