நூல்கள் பயன்பாடும் பாதுகாப்பும்

நூல்கள் பயன்பாடும் பாதுகாப்பும்

30.00

மனித குல வரலாற்றைப் போலவே-புத்தகங்களின்,புத்தக சாலைகளின் வரலாறும் மிக நீண்டது தான்.புத்தகங்கள்,மனிதர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளில் மறுதல்களைக் கொண்டுவர உதவுகிற மிக முக்கியக் கருவியாகும்.

In stock

SKU: 20056 Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 1474

Description

மனித குல வரலாற்றைப் போலவே-புத்தகங்களின்,புத்தக சாலைகளின் வரலாறும் மிக நீண்டது தான்.புத்தகங்கள்,மனிதர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளில் மறுதல்களைக் கொண்டுவர உதவுகிற மிக முக்கியக் கருவியாகும்.புத்தகங்களைப் பாதுகாத்து வைப்பதென்பது,வரப்போகிற தலை முறை மனிதர்களுக்கு கடந்து சென்ற நெடுங்கால சமூக அறிவையும்-அநுபவ்களையும் பாதுகாத்து வைத்திருந்து அளிப்பதாகவே அமையும்.

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நூல்கள் பயன்பாடும் பாதுகாப்பும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018