பாம்பாட்டிச் சித்தர்

பாம்பாட்டிச் சித்தர்

50.00

வேத மர்அபும், பக்தி மரபும் வலியுறுத்திய சடங்குகளுக்கு எதிரானவர்களகாவும், கோயிலை, சிலை வழிபாட்டை மறுப்பவர்களாகவும் சித்தர்கள் இருந்தார்கள் என்பது உண்மைதான். இருப்பினும், மரபின் நிழல்களை முற்றிலும் அவர்கள் கடந்துவிடவில்லை என்பதும் உண்மை

In stock

SKU: 18035 Category: Tags: , , , , , , , Product ID: 2777

Description

வேத மர்அபும், பக்தி மரபும் வலியுறுத்திய சடங்குகளுக்கு எதிரானவர்களகாவும், கோயிலை, சிலை வழிபாட்டை மறுப்பவர்களாகவும் சித்தர்கள் இருந்தார்கள் என்பது உண்மைதான். இருப்பினும், மரபின் நிழல்களை முற்றிலும் அவர்கள் கடந்துவிடவில்லை என்பதும் உண்மை

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாம்பாட்டிச் சித்தர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018