பாம்பு இல்லாத பாம்புப்பட்டி | ஸாய் விட்டேகர் | ரூ. 30/-

பாம்பு இல்லாத பாம்புப்பட்டி | ஸாய் விட்டேகர் | ரூ. 30/-

30.00

In stock

SKU: 28069 Category: Tags: ,
Product ID: 23702

Description

முதலை, ஆமை, பாம்பு, ஓணான் போன்ற பெரிய ஊர்வன வகைகள் எல்லாம் ஒரு காட்டை பகிர்ந்துகொண்டு இணக்கமாக வாழ்ந்துவந்தன. ஆனால், அந்தக் காட்டில் ஆமைகள் இருக்கக் கூடாது என்று திடீரென்று ஒருநாள் உத்தரவிட்டது முதலைத் தலைவன். பிறகு பாம்புகள், கடைசியில் ஓணான்கள் என மற்ற இனங்களையும் முதலைத் தலைவன் விரட்டிவிட்டது. அதற்குப் பிறகு அந்தக் காடு காடாக இருந்ததா? வாருங்கள் தெரிந்துகொள்வோம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாம்பு இல்லாத பாம்புப்பட்டி | ஸாய் விட்டேகர் | ரூ. 30/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *