பெண்டிரும் உண்டுகொல்?

பெண்டிரும் உண்டுகொல்?

70.00

தோழி உமாவின் மிக ஆழ்ந்த இலக்கியப் பின்புலம் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையிலிருந்து கவிதைக்கான வார்த்தைகளை எடுக்கும் அவரின் பணி கவிதைக் காதலர்கள் யாவரையும் வசீகரிக்கும். பாரதி பாஸ்கர் எழுத்தாளர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர்

In stock

SKU: 18014 Categories: ,
Product ID: 2682

Description

தோழி உமாவின் மிக ஆழ்ந்த இலக்கியப் பின்புலம் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையிலிருந்து கவிதைக்கான வார்த்தைகளை எடுக்கும் அவரின் பணி கவிதைக் காதலர்கள் யாவரையும் வசீகரிக்கும். பாரதி பாஸ்கர் எழுத்தாளர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெண்டிரும் உண்டுகொல்?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *