பெரிய வயல்

பெரிய வயல்

250.00

நிலமும் பொழுதுமாக இருந்த மக்களின் வாழ்க்கை மழை,புயல்,இயற்கைச் சூழல் என விரிவடைகிறது.கரு,உயிரினங்கள்,பயிரினங்கள்,தெய்வம்,உணவு என்பவை அனைத்துமே ஒருவிதத்தில் நமது தொன்மை மிகுந்த கருத்தாங்கள் தாம்.இவையே காலம் செல்லச் செல்ல நகரம்,ஆட்சி,தொழில்,போராட்டங்கள் என படிப்படியாக விரிவடைகின்றன.இந்தப் பார்வையுடனே’பெரிய வயல்’நாவலும் விரிகிறது.

In stock

SKU: 15903 Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , Product ID: 1712

Description

நிலமும் பொழுதுமாக இருந்த மக்களின் வாழ்க்கை மழை,புயல்,இயற்கைச் சூழல் என விரிவடைகிறது.கரு,உயிரினங்கள்,பயிரினங்கள்,தெய்வம்,உணவு என்பவை அனைத்துமே ஒருவிதத்தில் நமது தொன்மை மிகுந்த கருத்தாங்கள் தாம்.இவையே காலம் செல்லச் செல்ல நகரம்,ஆட்சி,தொழில்,போராட்டங்கள் என படிப்படியாக விரிவடைகின்றன.இந்தப் பார்வையுடனே’பெரிய வயல்’நாவலும் விரிகிறது.

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெரிய வயல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018