பிளேட்டோ தத்துவப் பயணம்

பிளேட்டோ தத்துவப் பயணம்

70.00

அறிவியல் சார்ந்த பொருள் முதல் வாதத்திற்குமிடையேயான கருத்துப் போராட்டங்களை கூர்ந்து கவனித்து அடையாளப் படுத்தியவர்.இத்தகைய தத்துவ சிந்தனையாளரை புரிந்து கொள்ள இந்நூல் உதவும்.

In stock

SKU: 16955 Categories: ,
Product ID: 961

Description

அறிவியல் சார்ந்த பொருள் முதல் வாதத்திற்குமிடையேயான கருத்துப் போராட்டங்களை கூர்ந்து கவனித்து அடையாளப் படுத்தியவர்.இத்தகைய தத்துவ சிந்தனையாளரை புரிந்து கொள்ள இந்நூல் உதவும்.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பிளேட்டோ தத்துவப் பயணம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *