போக்குவரத்து போராட்டத்தில் நீதித்துறை தலையீடு நியாயமா?

போக்குவரத்து போராட்டத்தில் நீதித்துறை தலையீடு நியாயமா?

5.00

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு 1700 கோடி பாக்கி. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களது சம்பளத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்டத் தொகை 5,300 கோடி.

In stock

SKU: 17924 Categories: , ,
Product ID: 2698

Description

ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு 1700 கோடி பாக்கி. பணியில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களது சம்பளத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்டத் தொகை 5,300 கோடி.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “போக்குவரத்து போராட்டத்தில் நீதித்துறை தலையீடு நியாயமா?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *