புனைவின் வழியே தான் மனித நாகரீகம் பிறந்தது – சந்திப்பு: மு. அராபத் உமர் | விலை – 65/-

புனைவின் வழியே தான் மனித நாகரீகம் பிறந்தது – சந்திப்பு: மு. அராபத் உமர் | விலை – 65/-

65.00

In stock

SKU: 18168 Category:
Product ID: 27353

Description

புனைவின் வழியே தான் மனித நாகரீகம் பிறந்தது – ம. காமுத்துரை அவர்களுடன் நேர்காணல்

சந்திப்பு: மு. அராபத் உமர் | விலை – 65/-

முற்போக்கு உலகின் தவிர்க்க முடியாத எழுத்தாளர்களின் பட்டியலைத் தயார் செய்து, ஒவ்வொரு குழுவாக நேர்காணல் செய்யும் முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தோம். அதன் ஒரு பகுதியாக ஒவ்வொரு எழுத்தாளரின் நேர்காணலைக் கொண்ட இக்குறுநூல்கள் வெளிவருகின்றன.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புனைவின் வழியே தான் மனித நாகரீகம் பிறந்தது – சந்திப்பு: மு. அராபத் உமர் | விலை – 65/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *