புதியகல்விக் கொள்கை விளக்கமும் விமர்சனமும்

புதியகல்விக் கொள்கை விளக்கமும் விமர்சனமும்

20.00

மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையானது புதியகல்விக் கொள்கைக்கான ஒரு வரைவை அளித்துள்ளது.ஒரு குறிப்பிட்ட முன்முடிவை நோக்கி விவாதத்தினை நகர்த்துவத்தோடு,பல விதமான பாதகங்களையும் கொண்டுள்ளது. ***************************************ஜனநாயகம்,குடிமக்களின் மீதான அக்கறை ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் விதமாக ஒரு மாற்று இந்நூலில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

In stock

SKU: 687518 Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 1746

Description

மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறையானது புதியகல்விக் கொள்கைக்கான ஒரு வரைவை அளித்துள்ளது.ஒரு குறிப்பிட்ட முன்முடிவை நோக்கி விவாதத்தினை நகர்த்துவத்தோடு,பல விதமான பாதகங்களையும் கொண்டுள்ளது. ***************************************ஜனநாயகம்,குடிமக்களின் மீதான அக்கறை ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் விதமாக ஒரு மாற்று இந்நூலில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புதியகல்விக் கொள்கை விளக்கமும் விமர்சனமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018