கியூபாவின் மருத்துவப் புரட்சி – மத்திய சென்னை தமுஎகச

கியூபாவின் மருத்துவப் புரட்சி – மத்திய சென்னை தமுஎகச

#1 Best Sellerin அரசியல்
World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

70.00

Description

“நாம் மக்களிடம் சென்று, ‘உங்களுக்கு கருணை காட்ட வந்திருக்கிறோம். அறிவியல் கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கிறோம். உங்களின் தவறுகளையும் அநாகரிகத்தையும் அறியாமையையும் சுட்டிக் காட்டவே வந்துள்ளோம்’ என சொல்லக் கூடாது. ஆராயும் மனதுடனும் பணிவான பண்புடனும் சென்று மக்கள் என்கிற பேரறிவிடமிருந்து, நாம் கற்க வேண்டும்.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கியூபாவின் மருத்துவப் புரட்சி – மத்திய சென்னை தமுஎகச”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018