ரணங்கள்

ரணங்கள்

+₹50 shipping fee

250.00

ஒரு வன்முறை நடந்ததெனில் பள்ளிச் செல்லும் குழந்தை முதல் அலுவலகம் சென்று பணியாற்றும் அரசு ஊழியன், தெருவில் கடை பரப்பி பொருள்களை விற்கும் அன்றாடம் காய்ச்சி என ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் விசாரிக்கப்படுகிறான்…. சமூகமே விசாரணை அதிகாரியாய் மாறிவிடுகிறது. சமூக வெளிகளே காவல் நிலையங்களாகிவிடுகின்றன. -அ.மார்க்ஸ்

SKU: ரணங்கள் Category:
Product ID: 2491

Description

ஒரு வன்முறை நடந்ததெனில் பள்ளிச் செல்லும் குழந்தை முதல் அலுவலகம் சென்று பணியாற்றும் அரசு ஊழியன், தெருவில் கடை பரப்பி பொருள்களை விற்கும் அன்றாடம் காய்ச்சி என ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் விசாரிக்கப்படுகிறான்…. சமூகமே விசாரணை அதிகாரியாய் மாறிவிடுகிறது. சமூக வெளிகளே காவல் நிலையங்களாகிவிடுகின்றன. -அ.மார்க்ஸ்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ரணங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018