ஜாதி, வர்க்கம், சொத்துறவுகள்-பி.டி.ரணதிவே

Sale!

ஜாதி, வர்க்கம், சொத்துறவுகள்-பி.டி.ரணதிவே

30.00 27.00

ஜாதிக்கெதிரான போராட்டத்தில் முன்நின்ற பல சமூக சீர்திருத்தவாதிகளுடைய பங்கைக் குறித்தும் அந்த இயக்கங்களின் வழி தவறியப் போக்கையும் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறார் பி.டி.ஆர். சுருங்கக்கூறின் உடைமை உறவுகளின் அடிப்படையிலான இன்றைய சமூக – பொருளாதார முறை வளர்த்துவரும் ஜாதி, ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகள், தீண்டாமை ஆகிய அனைத்தும் அதிகாரத்திலுள்ள முதலாளித்துவ – நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கத்தைத் துடைத்தெறியாமல் செய்ய இயலாது என்பதை விளக்கும் இக்கட்டுரை முற்போக்கு எண்ணங்கொண்டோர் சமூக சிந்தனையாளர்கள், சமூக மாறுதலே விரும்பும் எண்ணங்கொண்டோருக்கு கிடைத்துள்ள மிகப்பெரும் கேடயமாகும்.

Description

ஜாதிக்கெதிரான போராட்டத்தில் முன்நின்ற பல சமூக சீர்திருத்தவாதிகளுடைய பங்கைக் குறித்தும் அந்த இயக்கங்களின் வழி தவறியப் போக்கையும் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறார் பி.டி.ஆர். சுருங்கக்கூறின் உடைமை உறவுகளின் அடிப்படையிலான இன்றைய சமூக – பொருளாதார முறை வளர்த்துவரும் ஜாதி, ஜாதிய ஒடுக்குமுறைகள், தீண்டாமை ஆகிய அனைத்தும் அதிகாரத்திலுள்ள முதலாளித்துவ – நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கத்தைத் துடைத்தெறியாமல் செய்ய இயலாது என்பதை விளக்கும் இக்கட்டுரை முற்போக்கு எண்ணங்கொண்டோர் சமூக சிந்தனையாளர்கள், சமூக மாறுதலே விரும்பும் எண்ணங்கொண்டோருக்கு கிடைத்துள்ள மிகப்பெரும் கேடயமாகும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜாதி, வர்க்கம், சொத்துறவுகள்-பி.டி.ரணதிவே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018