சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்

300.00

எழுதுவதால் நான் மேன்மையுறுகிறேன். அதற்காக எழுதுகிறேன்

Description

இந்த நாவலுக்கு அடிப்படையான ஒரு சிறுகதை இருக்கிறது என்பதனை நான் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். அந்த ‘அக்னி பிரவேசக்’ கதையின் முடிவை மறுத்தும் மாற்றியும் பலபேர் கதை எழுதினார்கள். நானும் மாற்றி எழுதிப் பார்த்தேன். அதன் விளைவே சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் (Sila Nerangalil Sila Manitharkal).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018