சிந்து முதல் வைகை வரை – மத்திய சென்னை தமுஎகச

சிந்து முதல் வைகை வரை – மத்திய சென்னை தமுஎகச

#1 Best Sellerin வரலாறு
World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

50.00

Description

“வரலாறு என்பது மக்களின் உரிமை. கல்வியுரிமை மாதிரி வரலாற்றுரிமையும் முக்கியம். அந்த உரிமையைக் கேட்டுப் பெற வேண்டும். கோரிப் பெறவேண்டும். போராடி பெற வேண்டும். வலியுறுத்திப் பெற வேண்டும்.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிந்து முதல் வைகை வரை – மத்திய சென்னை தமுஎகச”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018