சிங்காரவேலரும் பாரதிதாசனும் – பா. வீரமணி

சிங்காரவேலரும் பாரதிதாசனும் – பா. வீரமணி

World Book Day Special 25% special discount on all the books + ₹50 shipping fee

160.00

Description

பொதுவுடைமை இயக்க முன்னோடியான சிந்தனைச் சிற்பி ம. சிங்காரவேலரின் பொதுவுடைமைச் சிந்தனைகள், புரட்சிக் கவிஞர், பாரதிதாசன் கவிதைகளில் எவ்வாறெல்லாம் வெளிப்பட்டுள்ளன என்பதை ஆய்ந்து விளக்குவதே இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிங்காரவேலரும் பாரதிதாசனும் – பா. வீரமணி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018