சிறகுக்குள் வானம் | ஆர். பாலகிருஷ்ணன்

சிறகுக்குள் வானம் | ஆர். பாலகிருஷ்ணன்

120.00

In stock

Description

இருட்டு வணிகர்கள் ஏதேனும் சொல்லட்டும். வெளியே உலகம் வெளிச்சமாகத் தான் இருக்கிறது. நிறைவும் குறைவும் நெஞ்சில் இருக்கிறது. எது நெகிழ்ச்சி அளிக்கிறதோ அதுவே மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிறகுக்குள் வானம் | ஆர். பாலகிருஷ்ணன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *