சிறகு விரிக்கும் வாழ்வு: பெண்ணின் புரட்சி – அப்துல்லா ஓசலான் | தமிழில்: பூங்குழலி | விலை – ரூ.

சிறகு விரிக்கும் வாழ்வு: பெண்ணின் புரட்சி – அப்துல்லா ஓசலான் | தமிழில்: பூங்குழலி | விலை – ரூ.

70.00

In stock

Description

பெண்ணை அடிமைப்படுத்தும் வரலாறு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆரம்பித்தது என்கிறார் ஓசலான்.  இதையே அவர் முதலாவது பாலின விரிசல் என்று விவரிக்கிறார். காலப்போக்கில் இரண்டாவது பாலின விரிசல் மூலமாக இவ்விரிசல் இன்னமும் ஆழமாகியது என்கிறார். இவ்வரலாற்றை அவர் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்:

”ஒரு வகையில் வரலாறு என்பது வர்க்க சமூகம் எழுந்ததோடு அதிகாரத்தைப் பெற்ற ஆதிக்க ஆணின் வரலாறு ஆகும். ஆளும் வர்க்கத்தின் பண்பு என்பது ஆதிக்க ஆணின் பண்பாடு ஒத்ததாகவே உருவானது.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிறகு விரிக்கும் வாழ்வு: பெண்ணின் புரட்சி – அப்துல்லா ஓசலான் | தமிழில்: பூங்குழலி | விலை – ரூ.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018