சிறுபான்மை சமூகக் கதைகள் – இஸ்லாம்

சிறுபான்மை சமூகக் கதைகள் – இஸ்லாம்

200.00

இத்தொகுப்பில் உள்ள 19 கதைகளும் 19 எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டவை. தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு நிலப்பகுதிகளைச் சேர்ந்த இவர்கள், அந்தந்த வட்டார வழக்கின் இயல்புடன் தத்தமது கதைகளைச் சொன்னாலும் ‘தமிழ் இஸ்லாமிய வாழ்க்கை’ என்னும், மையப் புள்ளியில் இணைகிறார்கள்.

In stock

SKU: சிறுபான்மை சமூகக் கதைகள் - இஸ்லாம் Categories: ,
Product ID: 2781

Description

இத்தொகுப்பில் உள்ள 19 கதைகளும் 19 எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டவை. தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு நிலப்பகுதிகளைச் சேர்ந்த இவர்கள், அந்தந்த வட்டார வழக்கின் இயல்புடன் தத்தமது கதைகளைச் சொன்னாலும் ‘தமிழ் இஸ்லாமிய வாழ்க்கை’ என்னும், மையப் புள்ளியில் இணைகிறார்கள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிறுபான்மை சமூகக் கதைகள் – இஸ்லாம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *