சொல்ல மறந்த தமிழர் வரலாறு – முனைவர் கீரைத் தமிழன் | ரூ. 100/-

சொல்ல மறந்த தமிழர் வரலாறு – முனைவர் கீரைத் தமிழன் | ரூ. 100/-

100.00

In stock

SKU: 18167 Categories: ,
Product ID: 26732

Description

கமேரியாவின் முக்கிய நகரங்களுள் மிக முக்கிய நகரம், ‘ஊர்’ என்பதாகும். ‘ஊர்’ என்ற சொல்லுக்கு வேறு எம்மொழியிலும் பொருத்தமான பொருள் இல்லை. ஆங்கில மொழியில் பொருளற்ற வார்த்தை என்றும் அல்லது வசிப்பிடம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சொல்ல மறந்த தமிழர் வரலாறு – முனைவர் கீரைத் தமிழன் | ரூ. 100/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *