சொல்லவே முடியாத கதைகளின் கதை

சொல்லவே முடியாத கதைகளின் கதை

100.00

எந்தவொரு சமரத்தன்மைக்கும் ஆட்படாத படைப்பின் நீள அகல சதுர சாய்மாணங்கள் கொண்ட வரையறை எதற்கும் சொறிந்து கொடுக்காத தனித்தன்மையுடன் வெளிப்படுவதே ஆதவன் படைப்புகளின் பொதுத் தன்மையாவுமிருக்கிறது.சமூகத் தளத்தில் மதிப்பிடப்படும் தலித்துகளின் மீதான எல்லாவிதப் பார்வைகள் குறித்த நேர் கேள்வியாகவும் அது இருக்கிறது.

In stock

SKU: 16102 Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 1655

Description

எந்தவொரு சமரத்தன்மைக்கும் ஆட்படாத படைப்பின் நீள அகல சதுர சாய்மாணங்கள் கொண்ட வரையறை எதற்கும் சொறிந்து கொடுக்காத தனித்தன்மையுடன் வெளிப்படுவதே ஆதவன் படைப்புகளின் பொதுத் தன்மையாவுமிருக்கிறது.சமூகத் தளத்தில் மதிப்பிடப்படும் தலித்துகளின் மீதான எல்லாவிதப் பார்வைகள் குறித்த நேர் கேள்வியாகவும் அது இருக்கிறது.

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சொல்லவே முடியாத கதைகளின் கதை”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018