தெலுங்கானா புரட்சி

தெலுங்கானா புரட்சி

25.00

போராட்டம் இந்திய அரசியல் அரங்கில் இதுவரை தொடப்படாத பல சிகரங்களைத் தொட்டது.

In stock

SKU: 12329 Categories: ,
Product ID: 33

Description

இந்திய வரலாறு ஆயுதம் தாஙகிய எழுச்சிகள் பலவற்றை சந்தித்துள்ளது.போராட்டம் இந்திய அரசியல் அரங்கில் இதுவரை தொடப்படாத பல சிகரங்களைத் தொட்டது.புதிய திசைவழியை திறந்தது.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தெலுங்கானா புரட்சி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *