தகவல் களஞ்சியம்-ஆத்மா கே.ரவி

தகவல் களஞ்சியம்-ஆத்மா கே.ரவி

120.00

முழுநேர அறிவியல் ஓவியர் எழுத்தாளர் அவரது அனைத்து நூல்களிலும் அவரது வரைபடங்கள் நிரம்பியுள்ளன. அறிவியல் ஓவியப் புதினங்கள் பல (Science & graphical Novels)வெளியாகியுள்ளன. அறிவியல் களஞ்சியம் 1.2 மற்றும் அறிவியல் அகராதி போன்றவையும் இவரின் படைப்புகள்

Description

முழுநேர அறிவியல் ஓவியர் எழுத்தாளர் அவரது அனைத்து நூல்களிலும் அவரது வரைபடங்கள் நிரம்பியுள்ளன. அறிவியல் ஓவியப் புதினங்கள் பல (Science & graphical Novels)வெளியாகியுள்ளன. அறிவியல் களஞ்சியம் 1.2 மற்றும் அறிவியல் அகராதி போன்றவையும் இவரின் படைப்புகள்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தகவல் களஞ்சியம்-ஆத்மா கே.ரவி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018