தலைவாயில் – அரிமா நோக்கு இதழ் தலையங்கங்கள் – ஈரோடு தமிழன்பன் | விலை – ரூ. 120/-

தலைவாயில் – அரிமா நோக்கு இதழ் தலையங்கங்கள் – ஈரோடு தமிழன்பன் | விலை – ரூ. 120/-

Description

அரிமா நோக்கு ஆய்வுச் சிந்தனைகளை வளர்ப்பதையே முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு தொடங்கப்பட்டு 12 ஆண்டுகளைக் கடந்து விட்டது. ஆய்வுக்கென்று மட்டுமே தன்னை முடக்கிக் கொள்ளாமல் சற்றே வேறுபாடுடைய பூந்துணர்வு என்னும் பகுதி பல்பொருட் கோணத்து அரிய செய்திகளைக் கொடுக்கும் பகுதியாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தலைவாயில் – அரிமா நோக்கு இதழ் தலையங்கங்கள் – ஈரோடு தமிழன்பன் | விலை – ரூ. 120/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *