தமிழ்ச் சிறுகதைகள்

தமிழ்ச் சிறுகதைகள்

#2 Best Seller in சிறுகதைகள்

540.00

காலந்தோறும் தொடர்ச்சியாகத் தமிழ்ச் சிறுகதைகள் மாற்றம் கண்டு வந்துள்ளன. இந்த மாற்றம் சமூக வாழ்வில் ஏற்பட்ட அக, புற மாற்றங்கள். இதனைப் பண்பாட்டு மாற்றங்கள் எனலாம். வாழ்க்கை முறை, அதன் நடத்தை, எண்ணங்கள், விழுமியங்கள், கலை, பழக்கவழக்கங்கள், மொழி, நம்பிக்கை எனப் பல கூறுகளை உள்ளடக்கியது பண்பாடு.

In stock

Category: Tags: , , , , , , Product ID: 45320

Description

இத்தொகுப்பில் உள்ள சிறுகதைகளில் இத்தகைய கூறுகள் வெளிப்படுவதைக் காணலாம். அந்த நோக்கில் தொகுக்கப்பட்டது தன் இத்தொகுப்பு! இக்கதைகளை நுட்பமாக வாசிக்கின்ற போது, நமது பண்பாட்டு வெளியை, அது காலந்தோறும் மாற்றம் கண்டு வந்துள்ள தன்மைகளையும் மாறாத மகிமைகளையும் அறிய முடியும். இக்கதைகளின் வழியே தமிழ் நிலத்தின் முகத்தையும், அதன் அகத்தையும் காணலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழ்ச் சிறுகதைகள்”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018