தமிழகப் பண்பாட்டுச் சூழல்

தமிழகப் பண்பாட்டுச் சூழல்

100.00

பண்பாட்டைக் கட்டமைக்கும் கூறுகள், சாதியப் பாகுபாடு,பெண்கள் மீது தொடுக்கப்படும் வன்முறை,ஊடகங்களின் செயல்பாடு எனப் பல்வேறு விஷயங்களை இந்நூல் ஆய்ந்து கூறுகிறது.

In stock

SKU: 17242 Categories: ,
Product ID: 2501

Description

பண்பாட்டைக் கட்டமைக்கும் கூறுகள், சாதியப் பாகுபாடு,பெண்கள் மீது தொடுக்கப்படும் வன்முறை,ஊடகங்களின் செயல்பாடு எனப் பல்வேறு விஷயங்களை இந்நூல் ஆய்ந்து கூறுகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழகப் பண்பாட்டுச் சூழல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *