தற்கால பெண் சிறுகதைகள்

தற்கால பெண் சிறுகதைகள்

30.00

எதிர்காலத் தமிழ்ச் சிறுகதைஅயை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தக்கூடிய பல பெண் சிறுகதையாளர்கள் இரண்டாயிரத்திற்குப் பிறகு உருவாகியிருக்கிறார்கள்.

In stock

SKU: 18036 Categories: , ,
Product ID: 2841

Description

எதிர்காலத் தமிழ்ச் சிறுகதைஅயை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தக்கூடிய பல பெண் சிறுகதையாளர்கள் இரண்டாயிரத்திற்குப் பிறகு உருவாகியிருக்கிறார்கள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தற்கால பெண் சிறுகதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *