பெர்டினன்/ THE STORY OF FERDINAND-கொ.மா.கோ.இளங்கோ

பெர்டினன்/ THE STORY OF FERDINAND-கொ.மா.கோ.இளங்கோ

30.00

அந்த மேய்ச்சல் நிலத்தில் வளர்கின்ற எல்லாக் காளைகளையும் போலில்லை பெர்டினன்.நெட்டி மர நிழலில் அமர்து பூக்களின் நறுமணத்தை நுகர விரும்புகின்ற வித்தியாச பிறவி.அனால் சந்தற்பம்மும் சூழ்நிலையும் பெர்டிணனை ஸ்பெயின் தலைநகர மெட்ரிடில் நடைபெறும் காளைச் சண்டையுல் கொண்டுபோய் நிறுதிகிறது.என்ன செய்திருக்கும் பெர்டினன்?கதையைப்ப் படியுங்கள்

Out of stock

SKU: 27490 Categories: , Tags: , , , , , , Product ID: 1030

Description

அந்த மேய்ச்சல் நிலத்தில் வளர்கின்ற எல்லாக் காளைகளையும் போலில்லை பெர்டினன்.நெட்டி மர நிழலில் அமர்து பூக்களின் நறுமணத்தை நுகர விரும்புகின்ற வித்தியாச பிறவி.அனால் சந்தற்பம்மும் சூழ்நிலையும் பெர்டிணனை ஸ்பெயின் தலைநகர மெட்ரிடில் நடைபெறும் காளைச் சண்டையுல் கொண்டுபோய் நிறுதிகிறது.என்ன செய்திருக்கும் பெர்டினன்?கதையைப்ப் படியுங்கள்

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெர்டினன்/ THE STORY OF FERDINAND-கொ.மா.கோ.இளங்கோ”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018