தென்னிந்தியப் பொருளாதாரம் சில பரிமாணங்கள்

25% Discount_Children Book Fest
Sale!

தென்னிந்தியப் பொருளாதாரம் சில பரிமாணங்கள்

430.00

இந்தியப் பொருளியல் வரலாற்றில் தென்னிந்தியாவின் பங்கு அளப்பரியது. தென்னிந்தியப் பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வெளிப்பாடுகளை முன்னிறுத்தி கடந்த பல ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின் ஒரு தொகுப்பு இந்நூல். அகழாய்வுகளில் சேகரித்த தொல்செய்பொருள்கள், கல்வெட்டுகள், நாணயங்கள், அயல்நாட்டார் குறிப்புகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருளியல் நடவடிக்கைகளை விவரிக்கிறது.

In stock

Category: Tags: , , , , , , , , Product ID: 49828

Description

இந்தியப் பொருளியல் வரலாற்றில் தென்னிந்தியாவின் பங்கு அளப்பரியது. தென்னிந்தியப் பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வெளிப்பாடுகளை முன்னிறுத்தி கடந்த பல ஆண்டுகளாக செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின் ஒரு தொகுப்பு இந்நூல். அகழாய்வுகளில் சேகரித்த தொல்செய்பொருள்கள், கல்வெட்டுகள், நாணயங்கள், அயல்நாட்டார் குறிப்புகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருளியல் நடவடிக்கைகளை விவரிக்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தென்னிந்தியப் பொருளாதாரம் சில பரிமாணங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018