தேரிக்காடு

தேரிக்காடு

240.00

சிந்துவெளி நாகரிகத்திற்கு முன்பிருந்தே இந்தியாவெங்கும் பரவி வாழ்ந்துவந்த தமிழர்களுக்கு (திராவிடர்களுக்கு) தம் முன்னோர்களைத் தெய்வமாக வழிபடும் வழக்கம் இருந்து வந்திருக்கிறது.

In stock

SKU: 18057 Categories: ,
Product ID: 2820

Description

சிந்துவெளி நாகரிகத்திற்கு முன்பிருந்தே இந்தியாவெங்கும் பரவி வாழ்ந்துவந்த தமிழர்களுக்கு (திராவிடர்களுக்கு) தம் முன்னோர்களைத் தெய்வமாக வழிபடும் வழக்கம் இருந்து வந்திருக்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தேரிக்காடு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *