திரைக்கதை கருவும் உருவும் – சுரேஷ்வரன் | ரூ. 150/-

திரைக்கதை கருவும் உருவும் – சுரேஷ்வரன் | ரூ. 150/-

150.00

‘’திரைக்கதையாக்கத்தின் நுட்பங்கள் கூடிக்கொண்டுவரும் படைப்பாற்றல் மிக்கக் காலகட்டம் இது. இக்காலகட்டத்தில் புதிதாய் திரைக்கதை நுணுக்கம் பயில வருபவரை நாம் இன்று அடைந்திருக்கிற நுட்பத்தைக்கொண்டு எடுத்ததும் துரத்தி அடித்துவிடக்கூடாது. படிப்படியாய் அவரது கற்றலை அகலப்படுத்துவோம்.

In stock

SKU: 2038141 Category:
Product ID: 19217

Description

திரைக்கதையாக்கத்தின் நுட்பங்கள் கூடிக்கொண்டுவரும் படைப்பாற்றல் மிக்கக் காலகட்டம் இது. இக்காலகட்டத்தில் புதிதாய் திரைக்கதை நுணுக்கம் பயில வருபவரை நாம் இன்று அடைந்திருக்கிற நுட்பத்தைக்கொண்டு எடுத்ததும் துரத்தி அடித்துவிடக்கூடாது. படிப்படியாய் அவரது கற்றலை அகலப்படுத்துவோம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திரைக்கதை கருவும் உருவும் – சுரேஷ்வரன் | ரூ. 150/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *