திருக்குறளும் திராவிட இயக்கமும் | முனைவர் பா. குப்புசாமி

திருக்குறளும் திராவிட இயக்கமும் | முனைவர் பா. குப்புசாமி

250.00

In stock

Description

தமிழ்ச் சமூகத்தில் பல்வேறு இயக்கங்கள் பல காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. இயக்கங்களுக்குள் பல கருத்து முரண்களும் இருக்கின்றன. குறிப்பாக திராவிட இயக்கம் மரபுவழி இயக்கங்கள் பலவற்றுடன் மிகுந்த முரண்பாடு கொண்டதாகும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குறளும் திராவிட இயக்கமும் | முனைவர் பா. குப்புசாமி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *