திருநெல்வேலி சாணார்கள்

திருநெல்வேலி சாணார்கள்

#5 Best Sellerin வரலாறு

170.00

Reading the book Tirunelveli Shanars (The Tinnevelly Shanars A Sketch In tamil) will explain the role of Nadars in the Tamil social movement.

Category: Tags: , , , , , Product ID: 40944

Description

திருநெல்வேலி சாணார்கள் (The Tinnevelly Shanars A Sketch In tamil) என்ற நூலினை வாசித்தால் தமிழ்ச் சமூக அசைவியக்கத்தில் நாடார்களின் பங்கு எத்தகையது என்பது விளங்கும். மொழிப்பெயர்ப்பு சரளமான தமிழில் அமைந்துள்ளது. இந்நூல் தமிழக வரலாற்றில் மிகப் பெரிய பங்களிப்பாகும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருநெல்வேலி சாணார்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018