உலக்கை | கவிஞர் ஆலா | விலை – ரூ.60/-

உலக்கை | கவிஞர் ஆலா | விலை – ரூ.60/-

60.00

In stock

Description

கிராமங்களில் புழங்கிவரும் உலக்கையைப் பற்றி அறியாமலிருப்போருக்கு அறிமுகம் செய்வதற்கு ஒரு கதை; அறிவாளனின் அறிவியல் சாதனை; இடிவிழுந்த மரம்தான் என்றாலும் பாதுகாக்கும் முயற்சி; அன்பும், நட்பும் எவ்வளவு உயர்ந்த பண்புகள் என்பதை நிறுவ இரு கதைகள்;

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உலக்கை | கவிஞர் ஆலா | விலை – ரூ.60/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *