உன்னை வெல்வேன் நீரிழிவே

உன்னை வெல்வேன் நீரிழிவே

120.00

‘’உன்னை வெல்வேன் நீரிழிவே’’ புத்தகம் நீரிழிவு வியாதியைப் பற்றிய ஒரு சரியான புரிதலை அனைவருக்கும் உண்டாக்கவும், பேலியோ உணவு முறையின் மூலம் நீரிழிவைச் சமாளித்து அதனுடன் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கையை வாழவும் நீரிழிவால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகளை கட்டுப்படுத்தி சமாளிக்கவும் ஒரு விளக்கக் கையேடாக இருக்கும்…

In stock

SKU: 50050 Categories: ,
Product ID: 1827

Description

‘’உன்னை வெல்வேன் நீரிழிவே’’ புத்தகம் நீரிழிவு வியாதியைப் பற்றிய ஒரு சரியான புரிதலை அனைவருக்கும் உண்டாக்கவும், பேலியோ உணவு முறையின் மூலம் நீரிழிவைச் சமாளித்து அதனுடன் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கையை வாழவும் நீரிழிவால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகளை கட்டுப்படுத்தி சமாளிக்கவும் ஒரு விளக்கக் கையேடாக இருக்கும்…

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உன்னை வெல்வேன் நீரிழிவே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *