உயிரெழுத்துகள் உன்னோடு….

உயிரெழுத்துகள் உன்னோடு….

50.00

குறைந்த எழுத்துகளில் நிறைய அழுதங்களென்பது எழுத்துச்செரிவைக்காட்டுகின்றது . அதோடு கண்ணீர்த்துளிகள் பிறக்கும் கவிதையில் கண்ணதாசனை நினைவுபடுத்துகிறார். இறக்கப்போகும் மனிதனின் நிலையாமையைச் சுட்டும்போது பட்டினத்தாரை வரவழைக்கிறார் . இப்படி நடப்பியல் நிஜங்களின் உருவங்களை உலவவிடும் அவர் எழுத்தில் கடந்த கால அதிர்வுகளையும் அறிந்துகொள்ளும் கூத்துப்பட்டறையாக இந்நூலை ஆக்கியுள்ளார்.

In stock

SKU: 17558 Categories: ,
Product ID: 1776

Description

குறைந்த எழுத்துகளில் நிறைய அழுதங்களென்பது எழுத்துச்செரிவைக்காட்டுகின்றது . அதோடு கண்ணீர்த்துளிகள் பிறக்கும் கவிதையில் கண்ணதாசனை நினைவுபடுத்துகிறார். இறக்கப்போகும் மனிதனின் நிலையாமையைச் சுட்டும்போது பட்டினத்தாரை வரவழைக்கிறார் . இப்படி நடப்பியல் நிஜங்களின் உருவங்களை உலவவிடும் அவர் எழுத்தில் கடந்த கால அதிர்வுகளையும் அறிந்துகொள்ளும் கூத்துப்பட்டறையாக இந்நூலை ஆக்கியுள்ளார்.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உயிரெழுத்துகள் உன்னோடு….”

Your email address will not be published. Required fields are marked *