உயிரித் தொழில்நுட்பவியல் செயல்முறைப் பயிற்சிக் கையேடு

உயிரித் தொழில்நுட்பவியல் செயல்முறைப் பயிற்சிக் கையேடு

70.00

உயிரித் தொழில் நுட்பத்தின் (biotechnology) வழி மரபணுக்களில் மாற்றம் செய்ய முடியும். இத்தகு மரபணுமாற்றத் தொழில் நுட்பத்தினைப் பல்லுயிரியத்திற்கு ஆபத்து இல்லாத வகையில் ஆக்கப்பூர்வமாகப் பயன்படுத்துவது தான் நம் முன் உள்ள சவால்.

SKU: 18259 Category: Tags: , , , , , , Product ID: 41296

Description

உயிரித் தொழில் நுட்பத்தின் (biotechnology) வழி மரபணுக்களில் மாற்றம் செய்ய முடியும். இத்தகு மரபணுமாற்றத் தொழில் நுட்பத்தினைப் பல்லுயிரியத்திற்கு ஆபத்து இல்லாத வகையில் ஆக்கப்பூர்வமாகப் பயன்படுத்துவது தான் நம் முன் உள்ள சவால்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உயிரித் தொழில்நுட்பவியல் செயல்முறைப் பயிற்சிக் கையேடு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018