உயிரின் மொழி

உயிரின் மொழி

40.00

இந்தப் புத்தகத்தில் உள்ள தகவல்கள் அனைவருக்கும் பயன்படும். உதாரணமாக, மென்பொருள் உருவாக்க வல்லுநர் இந்தப் புத்தகத்தைப் படித்தால் கணினியின் இயக்கத்தைவிட நம் உடல் இயக்கம் எப்படி இருக்கிறது எனப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

SKU: 00028347 Category: Tags: , , , , , , , , , Product ID: 47328

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உயிரின் மொழி”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018