வாலறுந்த குரங்கின் கதை

வாலறுந்த குரங்கின் கதை

35.00

குரங்கின் குணம் மனிதனிடம் இருக்கு. மனிதனின் குணம் குரங்கிடம் இருக்கு. இந்த வாலறுந்த குரங்கின் நையாண்டித்தனமும் நகைச்சுவையும் நம்மை குளுங்க, குளுங்க சிரிக்க வைக்கிறது.

In stock

SKU: 0027271 Categories: ,
Product ID: 2324

Description

குரங்கின் குணம் மனிதனிடம் இருக்கு. மனிதனின் குணம் குரங்கிடம் இருக்கு. இந்த வாலறுந்த குரங்கின் நையாண்டித்தனமும் நகைச்சுவையும் நம்மை குளுங்க, குளுங்க சிரிக்க வைக்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாலறுந்த குரங்கின் கதை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *