வலசைப் பறவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள்

25% Discount_Children Book Fest
Sale!

வலசைப் பறவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள்

#1 Best Seller in சூழலியல்

160.00

பறவைகள் மட்டுமின்றி, பலவித பாலூட்டிகள், விலங்குகள், வண்ணத்துப் பூச்சிகள், மீன்கள் எனப் பல உயிரினங்கள் உணவு, இருப்பிடம், வாழிடப் பாதிப்பு எனப் பல்வேறு காரணங்களுக்காக இடம்பெயர்ந்தாலும், பறவைகளின் இடம்பெயர்தலே, முழுமை-யான ‘வலசை’யாக அவதானிக்கப்-படுகிறது. சூழலுக்கும், மற்ற உயிரினங்-களுக்கும், மனித சமூகத்-திற்கும் நன்மை பயப்ப தாகவே பறவைகளின் வலசை அமைந்-துள்ளது. மனிதனால் இன்னமும் முழுமையாக விளங்கிக்கொள்ள முடியாத புதிர்களை உள்ளடக்கிய-தாகவும் வலசை விளங்குகிறது.

In stock

This item is Best Seller in following categories:
SKU: 17754 Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 2337

Description

பறவைகள் மட்டுமின்றி, பலவித பாலூட்டிகள், விலங்குகள், வண்ணத்துப் பூச்சிகள், மீன்கள் எனப் பல உயிரினங்கள் உணவு, இருப்பிடம், வாழிடப் பாதிப்பு எனப் பல்வேறு காரணங்களுக்காக இடம்பெயர்ந்தாலும், பறவைகளின் இடம்பெயர்தலே, முழுமை-யான ‘வலசை’யாக அவதானிக்கப்-படுகிறது. சூழலுக்கும், மற்ற உயிரினங்-களுக்கும், மனித சமூகத்-திற்கும் நன்மை பயப்ப தாகவே பறவைகளின் வலசை அமைந்-துள்ளது. மனிதனால் இன்னமும் முழுமையாக விளங்கிக்கொள்ள முடியாத புதிர்களை உள்ளடக்கிய-தாகவும் வலசை விளங்குகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வலசைப் பறவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018