வன்முறையில்லா வகுப்பறை

வன்முறையில்லா வகுப்பறை

#2 Best Seller in ஆய்வு

120.00

21 ஆம் நூற்றாண்டு ஆசிரியர்களின் தோழன் இந்நூல்….. லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள், நூற்றுக்கணக்கான உளவியல் நூல்கள், உலகளாவிய மாற்றுவழி….. கல்வியாளர்கள் வழியே தண்டனையில்லாத பயிற்றுமுறை வன்முறையில்லாத வகுப்பறைநோக்கி புதிய பாதை அமைக்கிறார் ஆயிஷா இரா.நடராசன்…..

In stock

This item is Best Seller in following categories:
SKU: 27638 Categories: , , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 1924

Description

21 ஆம் நூற்றாண்டு ஆசிரியர்களின் தோழன் இந்நூல்….. லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள், நூற்றுக்கணக்கான உளவியல் நூல்கள், உலகளாவிய மாற்றுவழி….. கல்வியாளர்கள் வழியே தண்டனையில்லாத பயிற்றுமுறை வன்முறையில்லாத வகுப்பறை நோக்கி புதிய பாதை அமைக்கிறார் ஆயிஷா இரா.நடராசன்…..

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வன்முறையில்லா வகுப்பறை”

Your email address will not be published.

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018