வரலாற்றுப் பொருள் முதல்வாதம் இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம்

வரலாற்றுப் பொருள் முதல்வாதம் இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம்

#3 Best Seller in தத்துவம்

500.00

மார்க்சிய தத்துவத்தைக் கற்காமல் மார்க்சிய பொருளாதரம்,அரசியலை கற்பதும் இயலாது.மார்க்சியத் தத்துவம் குறித்து எழுதப்பட்ட நூல்களில்,இன்றுவரை மார்க்சியத் தத்துவத்திற்கான ‘செம்பனுவல்’ எனும் தகுதியோடு விளங்கும் மாரிஸ் கான்ஃபோர்த் எழுதிய இந்நூல் முழுமையாக தமிழில் முதன்முறையாக வெளிவந்துள்ளது.

In stock

SKU: 17395 Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Product ID: 799

Description

மார்க்சிய தத்துவத்தைக் கற்காமல் மார்க்சிய பொருளாதரம்,அரசியலை கற்பதும் இயலாது.மார்க்சியத் தத்துவம் குறித்து எழுதப்பட்ட நூல்களில்,இன்றுவரை மார்க்சியத் தத்துவத்திற்கான ‘செம்பனுவல்’ எனும் தகுதியோடு விளங்கும் மாரிஸ் கான்ஃபோர்த் எழுதிய இந்நூல் முழுமையாக தமிழில் முதன்முறையாக வெளிவந்துள்ளது.

Additional information

Weight 100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரலாற்றுப் பொருள் முதல்வாதம் இயக்கவியல் பொருள்முதல்வாதம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone:44 2433 2924
Bharathi Puthakalayam - 7, Elango Salai, Teynampet
Chennai - 600 018