வாசல் திறக்கும் வாசிப்பு – சந்திப்பு: செ. ஸ்ரீதேவி | விலை. 30/-

வாசல் திறக்கும் வாசிப்பு – சந்திப்பு: செ. ஸ்ரீதேவி | விலை. 30/-

30.00

In stock

SKU: 18174 Category:
Product ID: 27351

Description

வாசல் திறக்கும் வாசிப்பு – கவிஞர் ஜீ.வி. அவர்களுடன் நேர்காணல்

சந்திப்பு: செ. ஸ்ரீதேவி | விலை. 30/-

முற்போக்கு உலகின் தவிர்க்க முடியாத எழுத்தாளர்களின் பட்டியலைத் தயார் செய்து, ஒவ்வொரு குழுவாக நேர்காணல் செய்யும் முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தோம். அதன் ஒரு பகுதியாக ஒவ்வொரு எழுத்தாளரின் நேர்காணலைக் கொண்ட இக்குறுநூல்கள் வெளிவருகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாசல் திறக்கும் வாசிப்பு – சந்திப்பு: செ. ஸ்ரீதேவி | விலை. 30/-”

Your email address will not be published. Required fields are marked *